InZicht laat jouw team nog succesvoller samenwerken en communiceren

INZICHT IN HET VORMEN VAN EEN SUCCESVOL TEAM

In de praktijk boeken teams waar mensen goed met elkaar omgaan en zich kunnen aanpassen de meeste successen. Voor een goede samenwerking is het opbouwen van onderling vertrouwen nodig. Unieke karakters binnen het team vullen elkaar aan, maar dat brengt ook vaak spanning met zich mee...

Verschillende personen willen in het team ook verschillend behandeld worden. Bovendien gedragen mensen zich in een groep anders dan wanneer ze alleen optreden. Belangrijk is dat het potentieel van ieder teamlid wordt erkend en dat dit naar voren kan komen binnen het team. Een teamlid is succesvoller als het lukt om zijn of haar persoonlijke sterke kanten volop te benutten.

Met INZICHT ben je ervan verzekerd dat jouw team binnen één dag meer kennis over en begrip heeft voor elkaar. Ieder persoon in jouw team is uniek en met elkaar vormen zij de basis van het succes. Tijdens deze training ontdekt ieder teamlid meer over zijn unieke persoonlijkheid en hoe de verhoudingen zijn binnen het team. Hoe kunnen deze unieke teamleden nog beter met elkaar samenwerken en communiceren? Met behulp van de DISC persoonlijkheidsanalyse wordt dit helder in kaart gebracht.Deze dag staat bol van ontdekken, plezier en doen! Een dag teambuilding met een helder doel: verbinden!

Een training wordt op maat samengesteld voor jouw team. Tijdens een intake wordt duidelijk waar de behoefte ligt en wordt duidelijk wat het doel van de trainingsdag gaat worden. Wil je meer informatie over de mogelijkheden en wat Inzicht met de inzet van DISC voor jouw team kan betekenen? Neem dan contact op.

MELD JE TEAM AAN VOOR EEN TRAININGSDAG