DISC Persoonlijkheidsanalyse

Iedereen is anders. We zijn allemaal uniek. Dat weten we, zien we en ervaren we dagelijks, maar wat maakt ons dan zo uniek? Je bent geboren met bepaalde genen en erfelijke factoren.

Deze bepalen mede wie jij bent, wat jouw karakter is en welk gedrag je vertoont. Je ziet immers bij kinderen (hoe klein ze ook zijn) al een groot verschil in karakter. Vraag aan ouders met een gezin van drie kinderen de verschillende karakters te beschrijven en je zult drie verschillende verhalen horen. Naast de erfelijke factoren spelen ook de omgevingsfactoren een belangrijke rol voor het ontwikkelen van gedrag. Denk bijvoorbeeld aan opvoeding, onderwijs, mensen in onze omgeving, kennis en levenservaringen. Zij bepalen mede ons gedrag en vormen ons karakter.

Het is interessant om meer te weten te komen van ons gedrag en hoe we reageren in verschillende situaties. DISC is een persoonlijkheidsanalyse dat ons voorkeurgedrag in kaart brengt. Het is een instrument dat analyseert hoe jij jezelf ziet, hoe jij denkt dat anderen jou zien en hoe je reageert onder hoge druk.

Ben jij meer taakgericht of mensgericht? Hou jij van een snel tempo of heb je de voorkeur voor een rustig tempo? Laat jij je leiden door je ratio of door je emotie? DISC omvat vier persoonlijkheidsstijlen die gekoppeld zijn aan de letters D, I, S en C.
De D staat voor daadkrachtig en direct.
De I staat voor Interactief en Inspirerend.
De S staat voor Sociaal en Stabiel
en de C staat voor Conformerend en Correct.

Door het toepassen van de DISC Persoonlijkheidsanalyse zal snel duidelijk worden in welk type jij je het meest herkent. Het laat zien welk gedrag je vertoont of waar je voorkeur voor hebt en hoe je reageert op de andere types. Dit inzicht kan je helpen in heel veel situaties in je leven zowel privé als op je werk.

Wil je meer gebruik maken van je sterke kanten en beter om leren gaan met je zwakke kanten? Dan heb je eerst een duidelijk inzicht nodig waar je sterke en zwakke kanten liggen. DISC is uitermate geschikt om dit in kaart te brengen en om verder toe te passen in verschillende situaties.